لیست محصولات

پایان نامه:طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر عناصر معماری اسلامی ایران درشهرستان اهر

پایان نامه:طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر عناصر معماری اسلامی ایران درشهرستان اهر

9900 تومان

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی معماری

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی معماری

7500 تومان

ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

9000 تومان

پروژه سازه هاي بتن مسلح

پروژه سازه هاي بتن مسلح

8200 تومان

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

7500 تومان

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

5000 تومان

بررسي اجمالي عملكرد توربين هاي انبساطي

بررسي اجمالي عملكرد توربين هاي انبساطي

10000 تومان

معماری سیستم ها با استفاده از نانو تكنولوژي، بيوتکنولوژي اطلاعات و علم وابسته: Systems Architecture

معماری سیستم ها با استفاده از نانو تكنولوژي،  بيوتکنولوژي اطلاعات و علم وابسته: Systems Architecture

12000 تومان

سيستم هاي توليد انعطاف پذير

سيستم هاي توليد انعطاف پذير

2500 تومان

چگونگي ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مديريت با كاركنان

چگونگي ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مديريت با كاركنان

2500 تومان